Feature 1

Pre-Membership Seminar

Feature 1

Power Interruption Schedule

Links

Feature 1 Feature 1
Feature 1 Feature 1

Burial Assistance Requirments

 • Ano ang burial assistance program?

 • Ito ay benepisyong ipagkakaloob ng ORMECO, Inc. sa mga namatay na member-consumers o kasapi nito.

 • Ano ang mga layunin ng programang ito?

 • Makapagkaloob ng nararapat na benepisyo para sa mga kasapi tulad ng burial/financial assistance.

 • Sino ang may karapatan na makinabang sa Burial Assistance Program ng ORMECO?

 • Sinumang kasapi ng ORMECO na itinuturing na member of good standing ay may karapatan na makinabang sa Burial Assistance Program ng ORMECO.

  Maituturing ang isang member-consumer na good standing kung siya ay:

 • Walang pagkakautang sa kanyang power bill sa looban ng tatlong buwan;

 • Hindi kailanman nahuli na nagnanakaw ng kuryente o lumabag sa Republic Act No. 7832 – Anti-Electricity and Electric Transmission Lines/Materials Pilferage Act of 1994;

 • Hindi kailanman natanggal bilang director o empleyado ng ORMECO.

 • Magkano ang benepisyong matatanggap mula sa ORMECO ng naiwang pamilya ng namatay na kasapi?

 • Maaring makatanggap ng halagang Limang Libong Piso (PhP5,000.00) ang pamilya ng namatay na kasapi.

 • Maaari pa rin bang makinabang sa burial assistance kung disconnected ang account at may utang?

 • Oo, subalit maaaring ibawas ng ORMECO ang halaga ng benepisyo o bahagi nito para maibawas sa pagkakautang sa power bill ng namatay member- consumer.

 • Sino ang maaaring maging beneficiary ng namatay na kasapi?

 • Ang mga legal na tagapagmana ng namatay na miyembro batay sa sumusunod na pagkakasunod-sunod :

 • Legal na asawa;
 • Mga anak;
 • Ang mga Magulang;
 • Kapatid
 • Anu-ano ang mga kinakailangang isumiteng dokumento para makakuha ng Burial Assistance?

 • (1-original, 2 duplicates)
  A. Death Certificate
  B. Marriage Certificate (kung ang beneficiary ay asawa)
  C. Birth Certificate (kung ang beneficiary ay alinman sa sumusunod:
 • Children
 • Parents
 • Siblings
 • D. Special Power of Attorney (SPA)
  E. Valid ID (Claimant / Beneficiary)
  F. Any proof of membership of the deceased
 • ORMECO Power Bill
 • ORMECO Membership ID
 • ORMECO Membership Certificate / OR
 • G. 1x1 ID Picture (2pcs)
  H. Latest Cedula
 • Paano mag-a-apply para makakuha ng burial assistance?

 • Magsadya lamang sa ORMECO Main Office, Brgy. Sta. Isabel, Calapan City o sa District Office na nakakasakop sa inyong lugar dala ang lahat ng mga kinakailangang dokumento at mag-fill-up ng application form. Ang lahat ng aplikasyon ay ipo-proseso ng ISD-MSD at siyang magbibigay ng abiso kung kalian at saan maaring makuha ang naturang benepisyo